icon
Dow Jones (YM)
icon
WHAT IS :name (:alias)?

Indeks Dow Jones jest jednym z największych i najstarszych światowych indeksów giełdowych. Po raz pierwszy pojawił się jako indeks w 1896 roku. Właściciel Dow Jones & Company, Charles Dow i jego partner biznesowy Edward Jones uruchomili indeks. Dow Jones został stworzony, aby śledzić rozwój przemysłu na giełdach w USA. Zmienił się w ciągu ponad stuletniej historii, zwiększając jego skuteczność. Na samym początku obliczano go jako średnią wartość arytmetyczną papierów wartościowych 12 najbardziej wpływowych gigantów finansowych w Stanach Zjednoczonych. Teraz Dow Jones obejmuje 30 największych amerykańskich firm.

LIVE PRICE STATS
Current price
Change (24h)
icon
Key Features

Ponad 100-letnia historia indeksu Dow Jones mówi o jego obiektywności. Możliwe jest monitorowanie rozwoju i zmian gospodarki amerykańskiej w porównaniu z gospodarką światową.

Firmy uwzględnione w indeksie automatycznie potwierdzają swoją wiarygodność i trwałość.

Metoda obliczania jest prosta, co pozwala na śledzenie przyczyn jej zmian.

Aby uzyskać obiektywizm, S&P 500 jest czasem używany razem z indeksem Dow Jones.

icon
TECHNOLOGY

Cena bieżąca Dow Jones stale się zmienia. Jest to średnia arytmetyczna dziennej ceny akcji 30 amerykańskich gigantów finansowych podczas zamykania giełdy. Jest to ilość mierzona w punktach. Mówiąc wprost, wzrost ceny Dow Jones pokazuje wzrost wartości firm; jego spadek wskazuje na spadek aktywności biznesowej i zmniejszenie wolumenu kapitału. Co najważniejsze, lista firm nie jest stała. Okresowo odbywa się w nim rotacja, aby w pełni odzwierciedlić rzeczywisty stan rzeczy.

MONFEX STATS
Avaliable leverage
up to 50x
Financing rate long
-0.068%
Financing rate short
-0.068%
Commission to trade
0