curve-arrow-right curve-arrow-left fund2 trade2 secure2 powerful-2 simple2 user-friendly cost-effective-2 helpful-2 twitter-2 youtube facebook-2
Nazwa instrumentu i
This is the cryptocurrency contract that you are trading. Our leveraged contracts are quoted in pairs. With the first instrument (base currency) as the one you are buying and the second (quote currency) is the one that you are using to buy the base currency.
Symbol Bieżąca dźwignia i
The actual buying power of your margin.
Opłata komisyjna i
The commission that is paid on orders calculated as a percentage of the notional value of a trade.
Kurs finansowania długi i

Leveraged Crypto Contracts are quoted in pairs like BTC/USD or ETH/USD. When trading a leveraged crypto contract long you are actually using the quote currency to buy the base currency. For example, with BTC/USD you are using USD to buy BTC. Since there is leverage involved you are technically borrowing the quote currency to buy the base currency and paying/receiving interest on each, respectively.

The difference between these two rates is known as the financing rate. It is also sometimes called the SWAP, rollover, or funding rate and these terms are used interchangeably. The financing rate is charged/paid once a day at 5pm NYC time. If you do not have an open position at this time, you will not pay/receive the financing rate. The rate is dynamic and can change at all times depending on the financing rates quoted by Monfex’s liquidity providers.

The rate is displayed in the table on our instruments page and in the instrument details on the trading platform. Please keep in mind that the financing rate may change while you are in a trade, so please monitor it carefully as you are trading.

Financing rates are quoted as a percentage paid/received daily. A negative financing rate means you will pay the financing rate and a positive financing rate means you will receive it.

Kurs finansowania krótki i

Leveraged crypto contracts are quoted in pairs like BTC/USD or ETH/USD. When trading a leveraged crypto contract short you are actually using the base currency to buy the quote currency. For example, when shorting BTC/USD you are using BTC to buy USD. Since there is leverage involved you are technically borrowing the base currency to buy the quote currency and paying/receiving interest on each, respectively.

The difference between these two rates is known as the financing rate. It is also sometimes called the SWAP, rollover, or funding rate and these terms are used interchangeably. The financing rate is charged/paid once a day at 5pm NYC time. If you do not have an open position at this time, you will not pay/receive the financing rate. The rate is dynamic and can change at all times depending on the financing rates quoted by Monfex’s liquidity providers.

The rate is displayed in the table on our instruments page and in our live quote ticker. Please keep in mind that the financing rate may change while you are in a trade, so please monitor it carefully as you are trading.

Financing rates are quoted as a percentage paid/received daily. A negative financing rate means you will pay the financing rate and a positive financing rate means you will receive it.

Minimalny rozmiar transakcji i
Monfex leveraged crypto contracts are divisible. However, there is a minimum trade size for each instrument.
Limit pozycji i
Maximum notional position that a trader can hold at any given time for a particular instrument. Position limits are quoted in notional USD. Monfex has to apply position limits in order to properly route trades to liquidity providers.
Maksymalna liczba transakcji i
The maximum number of trades that a trader can make in a 24-hour period for a given instrument. For example, BTC/USD can have a 200 daily trade limit. This means that someone can make up to 200 trades in BTC/USD. The maximum trade limit is per instrument. If a trader reaches the maximum trade limit on BTC/USD, he can still trade other contracts such as ETH/USD and LTC/USD. Monfex is continuously striving to increase daily limits. If you need higher trade limits, please email [email protected] We will consider requests on a case-by-case basis.
Długość kontraktu i
The duration of a contract. At contract expiration the position is closed out and trade P/L is allocated. Most Monfex contracts are PERPETUAL. This means that they do NOT expire.
Godziny handlu i
The hours a contract is available to be traded. If a contract trades 24 hours a day, 7 days a week, hours will be displayed 24/7. If a contract only trades 5 days a week, hours will be displayed as 24/5. If a contract only trades certain hours, it will be displayed with those hours (NYC time) followed by the number of days it trades during the week. For example, 9am-5pm/5.
Definicje i zasady
Instrument
To jest umowa kryptowaluty, którą handlujesz. Nasze kontrakty leasingowe są notowane w parach. Za pomocą pierwszego instrumentu (waluty bazowej), który kupujesz, a drugim (walutą wyceny) jest ten, którego używasz do zakupu waluty bazowej.
Przykład: BTC / USD oznacza, że kupujesz Bitcoin płacąc dolarami amerykańskimi.
DŹWIGNIA
Rzeczywista siła nabywcza Twojego marginesu.
Przykład: 10-krotna dźwignia oznacza, że siła nabywcza twoich dolarów jest mnożona przez 10. Jeśli cena Bitcoin wynosi 2.500 USD, musisz ustawić TYLKO 250 USD na marginesie, aby kontrolować 1 BTC / USD.
ŚREDNI SPREAD
Spread to różnica między ceną kupna a ceną kupna instrumentu handlowego. Śledzimy 24-godzinny średni spread dla wszystkich oferowanych przez nas leasingowanych kontraktów kryptowalutowych i wyświetlamy na naszej stronie instrumentów. koszt spreadu, który zapłacisz.
MARGINES
Kwota kapitału wymagana do zawarcia transakcji.
Przykład: jeśli Bitcoin jest przedmiotem obrotu w wysokości 2500 USD i masz 10-krotną dźwignię, będziesz musiał złożyć 250 USD w depozycie zabezpieczającym, aby zawrzeć 1 kontrakt BTC / USD.
DOSTĘPNE SALDO
Kwota pieniędzy, które masz na koncie, a które nie są powiązane jako marża w innych transakcjach.
Przykład: jeśli masz konto w wysokości 2000 USD, a 500 USD jest używane jako depozyt zabezpieczający na otwartych pozycjach, dostępne saldo wynosi 1500 USD.
DŁUGA STOPA FINANSOWANIA

Leasingowane kontrakty kryptowalutowe są notowane w parach takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku długiego kontraktu kryptowalutowego w rzeczywistości kupujesz walutę bazową za pomocą waluty kwotowania. Na przykład za pomocą BTC / USD kupujesz BTC za pomocą USD. Ponieważ istnieje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę kwotowania, aby kupić walutę bazową i płacić / otrzymywać odsetki od każdej z nich. Różnica między tymi dwiema stawkami jest znana jako stopa finansowania. Czasami nazywa się to również SWAP, rolowaniem lub stopą zasilenia, a terminy te są używane zamiennie. Stawka finansowania jest naliczana / wypłacana raz dziennie o godzinie 17.00 czasu nowojorskiego. Jeśli nie masz obecnie otwartej pozycji, nie będziesz płacić / otrzymywać stawki finansowania. Stawka jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od stawek finansowania podawanych przez dostawców płynności Monfex. Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować ją ostrożnie, gdy handlujesz. Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że ​​zapłacisz stawkę finansowania, a dodatnia stopa finansowania oznacza, że ​​ją otrzymasz.

Przykład: Długa stopa finansowania może wynosić -0,027%. Jeśli Bitcoin jest sprzedawany po 6000 USD, zapłacisz 6 000 X 0,027% = 1,62 USD za każdy dzień, w którym masz 1 kontrakt BTC / USD o 17:00 czasu nowojorskiego.
KRÓTKA STOPA FINANSOWANIA

Leasingowane kontrakty kryptowalutowe są notowane w parach takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku długiego kontraktu kryptowalutowego w rzeczywistości kupujesz walutę kwotowania w walucie bazowej. Na przykład za pomocą BTC / USD kupujesz BTC za pomocą USD. Ponieważ istnieje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę bazową, aby kupić walutę kwotowania i płacić / otrzymywać odsetki od każdej z nich. Różnica między tymi dwiema stawkami jest znana jako stopa finansowania. Czasami nazywa się to również SWAP, rolowaniem lub stopą zasilenia, a terminy te są używane zamiennie. Stawka finansowania jest naliczana / wypłacana raz dziennie o godzinie 17.00 czasu nowojorskiego. Jeśli nie masz obecnie otwartej pozycji, nie będziesz płacić / otrzymywać stawki finansowania. Stawka jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od stawek finansowania podawanych przez dostawców płynności Monfex. Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w naszym widżecie na żywo. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować ja ostrożnie, gdy handlujesz. Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że ​​zapłacisz stawkę finansowania, a dodatnia stopa finansowania oznacza, że ​​ją otrzymasz.

Przykład: krótka stopa finansowania może wynosić 0,027%. Jeśli Bitcoin jest sprzedawany po 6 000 USD, otrzymasz 6 000 X 0,027% = 1,62 USD za każdy dzień krótkieg kontraktu BTC / USD o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego.
MAKSYMALNY ROZMIAR TRANSAKCJI
Kontrakty kryptowalutowe Monfex są podzielne. Istnieje jednak minimalna wielkość transakcji dla każdego instrumentu.
Przykład: W przypadku kontraktów BTC / USD najmniejsza możliwa wielkość transakcji wynosi 0,01 BTC. Jeśli cena BTC wynosi 6000 USD, wówczas wartość umowy wynosi 60 USD.
LIMIT POZYCJI
Maksymalna pozycja hipotetyczna, którą inwestor może utrzymać w danym momencie dla danego instrumentu. Limity pozycji są podawane w fikcyjnym USD. Monfex musi stosować limity pozycji w celu właściwego kierowania transakcji do dostawców płynności.
Przykład: BTC / USD może mieć limit pozycji 100 000 USD. Oznacza to, że nominalna wartość dolara Twojej pozycji w danym momencie nie może przekroczyć 100 000 USD. Jeśli BTC prowadzi obrót po 6000 USD, możesz mieć maksymalną pozycję 100 000 USD / 6 000 USD = 16,67 BTC.
POZIOM LIKWIDACJI
Jeśli Twoja transakcja jest nie po twojej myśli i nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie, aby utrzymać swoją pozycję, Twoja transakcja zostanie zamknięta po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Poziom likwidacji to procent początkowego depozytu zabezpieczającego wykorzystanego do wprowadzenia do pozycji, w której Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, jeśli dostępne saldo konta spadnie poniżej tego poziomu. Pamiętaj, że w momencie likwidacji zostaniesz zlikwidowana po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Oznacza to, że nie zawsze będziesz likwidowany na poziomie likwidacji.
POZIOM LIKWIDACJI
Jeśli Twoja transakcja jest nie po twojej myśli i nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie, aby utrzymać swoją pozycję, Twoja transakcja zostanie zamknięta po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Poziom likwidacji to procent początkowego depozytu zabezpieczającego wykorzystanego do wprowadzenia do pozycji, w której Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, jeśli dostępne saldo konta spadnie poniżej tego poziomu. Pamiętaj, że w momencie likwidacji zostaniesz zlikwidowana po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Oznacza to, że nie zawsze będziesz likwidowany na poziomie likwidacji.
Przykład: Bitcoin stoi po 2500 $ i masz 10x dźwignię. Aby handlować 1 kontraktem BTC / USD, potrzebujesz 250 $. Jeśli poziom likwidacji wynosi 90%, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana na 90% początkowej marży - w tym przypadku 90% z 250 USD, czyli 225 USD. Oznacza to, że jeśli dostępne saldo depozytu na koncie spadnie poniżej 225 USD, cała pozycja zostanie zlikwidowana. Należy pamiętać, że prowizje za wypłatę zostaną wypłacone, jeśli Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.
DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY
Depozyt wymagany do pozostania w obrocie powyżej poziomu likwidacji.
Przykład: Jeśli masz długi kontrakt BTC / USD na 2500 USD z dźwignią 10x i poziomem likwidacji 90%, początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego wyniesie 2 500 USD (BTC / USD) cena / 10 x (dźwignia) = 250 USD. Należy pamiętać, że w obliczeniach należy uwzględnić prowizje i opłaty za finansowanie.
MAKSYMALNY NIEKORZYSTNY RUCH
Maksymalny ruch cenowy, który może przyjąć Twoja otwarta pozycja, w oparciu o dostępne saldo, zanim zostaniesz zlikwidowany z powodu spadku poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Maksymalny niekorzystny ruch cen nie obejmuje kosztów finansowania, ponieważ nie jest jasne, jak długo będziesz w handlu w momencie wejścia. Dlatego należy monitorować koszty finansowania podczas monitorowania dostępnych sald i poziomów likwidacji.
Przykład: jeśli masz długie kontrakty BTC / USD o wartości 2500 USD i masz dostępne saldo depozytu zabezpieczającego w wysokości 1500 USD, Twój depozyt zabezpieczający wynosi 450 USD, a Maksymalny negatywny ruch wynosi 1500 USD (saldo dostępne) - 450 USD (depozyt zabezpieczający) = 1,050 USD.
OPŁATA ROZLICZENIOWA
Opłata, którą płacisz za zamknięcie transakcji dla danego instrumentu. Monfex nie pobiera opłaty za rozliczenie większości instrumentów.
DŁUGOŚĆ KONTRAKTU
Czas trwania umowy. Po wygaśnięciu umowy pozycja jest zamykana, a handel P / L jest przydzielany. Większość kontraktów Monfex jest WIECZNA. Oznacza to, że NIE wygasają.
GODZINY HANDLU
Godziny, w których umowa może być przedmiotem obrotu. Jeśli kontrakt zawiera transakcje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane przez całą dobę. Jeśli kontrakt zawiera transakcje tylko 5 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane jako 24/5. Jeśli umowa dotyczy tylko określonych godzin, zostanie wyświetlona wraz z tymi godzinami (czas NYC), a następnie liczbą dni handlu w ciągu tygodnia. Na przykład 9 am-5pm / 5.
ZREALIZOWANE P/L
Kwota zysku / straty, którą poznasz po wyjściu z transakcji.
Przykład: Jeśli kupisz 1 kontrakt BTC / USD za 6 000 USD i sprzedasz swój kontrakt za 6 300 USD, zrealizowana kwota P / L wyniesie 300 USD.
NIEZREALIZOWANE P/L
Otwarty zysk / strata na twojej otwartej transakcji.
Przykład: Jeśli kupisz 1 kontrakt BTC / USD za 6000 USD, a Bitcoin wzrośnie do 6 300 USD, twoje niezrealizowane P / L wyniesie 300,00 USD.