Polityka KYC
sertificate

Monfex KYC Policy

Bezpieczeństwo klienta jest dla Monfexu sprawą kluczową, a nasze zaangażowanie w ochronę jego interesów traktujemy niezwykle poważnie.

Wdrożyliśmy szereg procedur KYC (Know Your Client) mających na celu zabezpieczenie prywatnych informacji o naszych klientach przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z najlepszymi praktykami i polityką firm świadczących usługi finansowe. Mają one na celu zapobieganie wszelkim przypadkom kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy, oszustwom lub działalności terrorystycznej.

Działamy na ścisłej zasadzie Zero Tolerancji. Jakakolwiek nieuczciwa działalność zostanie udokumentowana i skutkować będzie natychmiastowym zamknięciem wszelkich rachunków handlowych związanych z taką działalnością. Środki zdeponowane na takich rachunkach zostaną utracone.

Procedury te zabezpieczają Twoje dane osobowe, a Twoje transakcje finansowe pozostają bezpieczne. Bez ukończenia naszych procedur KYC, Twoja aktywność handlowa będzie ograniczona, a Ty nie będziesz w stanie wypłacić środków ze swojego konta.

Otwarcie i zasilenie rachunku handlowego u nas będzie wymagało złożenia następujących dokumentów:

- Dowód tożsamości (kolorowe zdjęcie lub skan), można przedstawić następujące dokumenty:

- Paszport

- Krajowy dowód osobisty

Dokument potwierdzający tożsamość musi zawierać następujące informacje:

- Pełne imię i nazwisko

- Datę urodzenia

- Data wydania i wygaśnięcia

- Wyraźne zdjęcie

Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości musi wynosić 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia..

Drugi dokument tożsamości, (kolorowe zdjęcie lub skan), można przedłożyć w następującej formie: - Prawo jazdy - Dowód ubezpieczenia - Świadectwo urodzenia/ślubu/rozwodu - Dyplom - Legitymację wojskową

Kolorowe zdjęcie dokumentu potwierdzającego Twój adres i nie starszego niż 90 dni od daty wystawienia. Zdjęcie musi zawierać pełny adres zamieszkania, imiona i nazwiska, datę wydania oraz pieczęć urzędową lub kod kreskowy. Możesz przesłać swoje:

- Rachunek za usługi komunalne

- wyciąg z rachunku bankowego

- czek

- Świadectwo stałego pobytu

- Zaświadczenie o niekaralności

-Umowę prawną

- Kolorowe zdjęcia obu stron podpisanej karty/kart, przy pomocy których wpłacałeś pieniądze

Dla własnego bezpieczeństwa należy zakryć numer CVV oraz od siódmej do dwunastej cyfry numeru(ów) karty/y, pozostawiając pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry widoczne po obu stronach karty/y. Imię i nazwisko posiadacza karty oraz data ważności karty muszą być widoczne.

Prześlij wymagane dokumenty w formacie PDF / JPEG / JPG / PNG do działu zgodności [email protected].

Zgłoś zgodność dokumentów jak najszybciej po aktywacji konta handlowego. Należy pamiętać, że brak zgodności może spowodować ograniczenia na rachunku handlowym.

Weź pod uwagę, że w przypadku braku zgodności, wszelkie wnioski o wypłatę z Twojego konta handlowego nie będą rozpatrywane.