October 18, 2019

TON Coin to Kolejne Wielkie Wydarzenie w Mediach Społecznościowych

 

Świat wykraczający poza reklamy przy pomocy TON Coin

Media społecznościowe i wysyłanie wiadomości stało się podstawową częścią Internetu i współczesnych doświadczeń człowieka. Facebook, największa sieć społecznościowa na świecie, ogłosiła na początku tego roku, że planuje wydać prywatną walutę, choć napotkała problemy ze strony organów nadzoru na całym świecie. Z drugiej strony ogłoszenie kryptowaluty Telegram o nazwie Telegram Open Network lub TON Coin przez aplikację do przesyłania wiadomości Telegram, przebiegło stosunkowo bezproblemowo. Data premiery tej waluty jest spodziewana pod koniec października 2019 r. dzięki zdolności Telegramu do wykorzystania ponad 300 milionów aktywnych użytkowników, a także wcześniej istniejących sieci i systemów. Uważamy, że natywna kryptowaluta dla sieci społecznościowych ma możliwość znacznej zmiany sposobu funkcjonowania sieci z perspektywy biznesowej, a także zwiększenia przychodów i marż w perspektywie długoterminowej.

Płatne reklamy są obecnie głównym źródłem przychodów dla większości sieci społecznościowych i aplikacji do przesyłania wiadomości

Kiedy ta natywna kryptowaluta zostanie wprowadzona do Telegramu (natywna oznacza kryptowalutę w pełni zintegrowaną z aplikacją i niewymagającą użycia dodatkowego oprogramowania), będzie zapowiedzią uruchomienia nowej gospodarki opartej na kryptowalutach. Istniejące przychody można będzie następnie uzupełnić prowizjami za płatności w kryptowalucie. Prowizje płatnicze będą pobierane od zakupów za pomocą tokenów telegramu, zakupów dokonywanych przez użytkowników za towary cyfrowe i fizyczne, takie jak płatne treści, subskrypcje lub dodatkowe funkcje. Będą one mogły być sprzedawane przez handlowców lub przez sam Telegram.

W tym artykule przeanalizujemy powyższe założenia, analizując uzasadnienie biznesowe dla kryptowaluty stworzonej przez Telegram, czyli telegram coin, znanej też jako Gram lub gram coin, oraz badając konsekwencje, jakie może ona mieć dla marż i przychodów Telegramu.

Studium Przypadku Gram Coin

Pomimo popularności kryptowalut, muszą one jeszcze wywiązać się z podstawowej obietnicy - możliwości wykorzystania do zwykłych transakcji, takich jak płacenie rachunków, kupowanie artykułów spożywczych i innych codziennych zadań. Żadna kryptowaluta (w tym lider rynkowy Bitcoin) nie została przyjęta w głównym nurcie - kryptowaluty pozostają głównie inwestycją spekulacyjną. Istniejące kryptowaluty są prawie wyłącznie używane przez handlowców i inwestorów, a nie konsumentów.

Telegram chce to naprawić. Rdzeniem jego wizji jest stworzenie ekonomii krypto opartej na tokenie grama (gram token) dla swojej bazy użytkowników składającej się z 1 miliarda użytkowników na rok 2022, jak pokazują szacunki. Uczyniłoby to walutę TON Coin kryptowalutą używaną przez wszystkich.

Telegram posiada wyjątkową pozycję, aby uruchomić pierwszą masowo przyjętą kryptowalutę - przewyższając tym samym Librę Facebooka, która oprócz problemów regulacyjnych jest zbyt scentralizowana, aby nazwać ją właściwą kryptowalutą. Obecna baza użytkowników Telegramu wynosząca 365 milionów stanowi liczbę wystarczająco dużą, aby samodzielnie utrzymać gospodarkę kryptowalutową i przyciągnąć nowych użytkowników.

W 2018 roku Telegram zebrał 1,7 miliarda dolarów w swoim ICO, które stało się drugim co do wielkości (pozarządowym) ICO, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Środki zebrane podczas ICO zostały przeznaczone na inwestycje związane z Telegram Open Network (TON) i powiązanymi technologiami blockchain, peer-to-peer, rozproszonym systemem przechowywania i usługami hostingowymi.

Telegram przeprowadził drugi co do wielkości pozarządowy ICO na świecie w 2018 roku na rozwój swojego tokena oraz rozwój krypto technologii i blockchain jako całości, w tym TON. Zebrał wtedy 1,7 miliarda dolarów, z których wszystkie zostały zainwestowane w Telegram Open Network (TON).

Harmonogram działania przedstawiony inwestorom Telegram ICO wyznaczył główny kamień milowy postawiony sobie przez Telegram. Jest nim stworzenie gospodarki kryptowalutowej TON w aplikacji do przesyłania wiadomości.

Dowód 1: Techniczny harmonogram działań TON i firmy Telegram

imgOficjalny raport dotyczący Telegram Open Network (TON), a także najnowszy kod źródłowy sieci, zapewnia pełne spojrzenie na plany Telegram dotyczące własnej kryptowaluty. Głównym celem jest uruchomienie portfela Telegram jako zintegrowanej części aplikacji firmy Telegram, a także wprowadzenie tokena gramowego (gram token).

Token ten, znany jako telegram coin lub Gram, będzie kryptowalutą stosowaną w blockchainie TON. Użytkownicy będą mogli korzystać z niej dokładnie tak, jak z każdej innej waluty, dokonując zakupów i sprzedaży peer-to-peer w Telegramie. Gram stworzy podstawę blockchain i gospodarki TON.

Nasze badania wykazały, że Gram coin może potencjalnie stać się głównym źródłem przychodów Telegramu i zapewnić mu sposób na przejście od modelu non-profit do wysoce dochodowego biznesu.

Prognozowane Przychody z Telegram Coin

TON Coin może wygenerować przyrostowy dochód netto sięgający 4 miliardów USD do 2022 r., jeżeli zostanie przyjęty masowo.

Zakłada się, że do 1 stycznia 2022 r. Telegram osiągnie 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU), z czego 80% lub 800 milionów MAU będzie aktywnie dokonywać transakcji w Gramach. Roczny przychód netto na użytkownika będzie wynosił 5 USD.

Oto założenia leżące u podstaw tych szacunków:

  • 1 miliard aktywnych użytkowników Telegramu miesięcznie do 2022 r.
  • 80% lub 800 milionów użytkowników aktywnie korzysta z tokena telegramu (telegram token)
  • Roczny przychód netto na użytkownika osiąga 5 USD

Pierwsze ważne założenie - szacunek 1 miliarda MAU do 1 stycznia 2022 r. - pochodzi z prezentacji dla inwestorów ICO przygotowanej przez Telegram i zostało ustalone przez zespół Telegramu. Oznacza ono roczną stopę wzrostu MAU wynoszącą 50%, począwszy od faktycznej wartości 200 mln MAU w 2018 r. Uważamy, że to założenie jest realistyczne i możliwe do osiągnięcia.

Pierwszym i być może najważniejszym założeniem jest to, że Telegram zyska 1 miliard użytkowników do 2022 roku, co stanowi prawie 300% wzrost liczby użytkowników od dnia dzisiejszego. Jednak wydaje się to być możliwe przypadku Telegramu, ponieważ firma uważa, zgodnie z prezentacjami ICO, że może utrzymać 50% rocznej stopy wzrostu miesięcznych aktywnych użytkowników. 

Drugie założenie mówiące o rocznym przychodzie netto w wysokości 5 USD na użytkownika pochodzi z badań branżowych dotyczących porównywalnych analiz przedsiębiorstw. Porównując dwa główne procesory płatności - WeChat, głównie chińską aplikację do przesyłania wiadomości, która zawiera funkcje procesora płatności oraz Google Pay, możliwe było oszacowanie przychodu dla tokena gramowego (gram token).

W szczególności WeChat najbardziej przypomina Telegram, ponieważ jest to zarówno aplikacja do przesyłania wiadomości, jak i procesor płatności. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice - WeChat nie emituje swojej własnej waluty, krypto bądź innej. Jednak nadaje się on idealnie do wykonania analizy porównawczej w przypadku Telegramu. WeChat ma już około 1 miliarda użytkowników i 40% udziału w rynku płatności mobilnych w Chinach.

Nasze szacunki pokazują, że WeChat Pay wygenerował około 5,60 USD przychodu netto na użytkownika w roku budżetowym 2017. W tym roku przetworzył 8,5 miliardów USD w płatnościach mobilnych na całym świecie i średnio zarobił 0,06% na każdej transakcji. Przyniosło to 5,1 miliardów USD dochodu netto dla WeChat Pay w 2017 r.

Dowód 2: Dane operacyjne i branżowe dla WeChat

img

Google Pay, inne porównanie wykorzystane w niniejszej analizie, tworzy 6 USD dochodu netto na użytkownika według najnowszych badań.

Analiza liczb w przypadku Google Pay i WeChat Pay sugeruje, że przychód netto w wysokości 5 USD na użytkownika jest rozsądnym założeniem dla Telegramu i waluty TON Coin.

Mnożąc przez własne miesięczne prognozy aktywnych użytkowników Telegramu, możemy zbudować prognozę przychodów w wysokości 4 miliardów USD do 2022 roku (patrz poniżej).

Dowód 3: Prognoza MAU i wykorzystanie przez Telegram środków ICO w budżecie

img

Zysk netto będzie widoczny od roku budżetowego 2020, jeśli uwzględnione zostaną budżetowe koszty operacyjne i wydatki inwestycyjne. Telegram jest firmą opłacalną, co oznacza, że ​​margines bezpieczeństwa i zdolność zarobkowa Telegramu są wysokie. Przełoży się to bezpośrednio na kapitał dla posiadaczy (osoby, które będą posiadać gram tokeny).

Dowód 4: Prognozowane dane operacyjne, przychody i koszty firmy Telegram

img

Po ukazaniu się łańcucha bloków TON, tokeny telegramu (telegram tokens) zakupione podczas ICO o wartości 1,7 miliarda USD zostaną natychmiast zamienione na Gramy (gram coins) w skali od 1 do 1. Bezpośredni wzrost i rentowność sieci Telegram Open Network będzie miał wpływ na wartość rynkową TON, co oznacza, że ​​posiadacze tej waluty będą zachęcani do tworzenia i utrzymywania gospodarki TON. Sprawia to, że Gramy są atrakcyjną okazją do inwestycji.

Dowód 5: Fragment prezentacji dla inwestorów Telegram ICO

img

Chociaż trudno jest dokładnie oszacować dokładny wzrost i wewnętrzną stopę zwrotu, które mogłyby ilościowo udowodnić inwestycję w TON, nadal możemy wyciągnąć trzy główne wnioski:

1. Ambicje TON Coin, aby stać się masową kryptowalutą, można zrealizować, wykorzystując szacunkową bazę użytkowników Telegramu o sile 365 milionów użytkowników, zapewniając tym samym liczbę krytyczną niezbędną, aby była ona powszechnie używana.


2. Ponieważ portfel Gram zostanie zintegrowany z aplikacją Telegram, w momencie premiery stanie się natychmiast najpopularniejszym na świecie portfelem kryptowalut.


3. W zależności od przyjęcia Grama, Telegram może stworzyć stabilny strumień przychodów. W ten sposób Gram może stać się również głównym czynnikiem wpływającym na przychody organizacji w perspektywie długoterminowej. Skumulowane przychody w okresie 3 lat (2020-2022), nawet przy ostrożnych założeniach, mogą wynieść do 6,3 miliarda USD.

Gram Token Reprezentuje nowy Model Monetyzacji

Wprowadzenie tokenów do Telegram Open Network stworzy zupełnie nową gospodarkę z towarami i usługami sprzedawanymi i wycenianymi w gramach. Podobnie jak na rynku WeChat, ale bez polegania na odgórnych decyzjach. Zapewni to bezpieczne, stabilne i skalowalne transakcje blockchain. Według oficjalnego raportu oznacza to nawet miliony transakcji na sekundę.

Podobnie jak w przypadku strumienia przychodów WeChat Pay w wysokości 5,1 miliarda USD na 900 milionów MAU, TON Coin firmy Telegram będzie w doskonałej pozycji do wygenerowania aż do 422 USD na 1 miliard MAU do 2022 roku. Ponadto ze względu na prognozowane wysokie marże zysku, prawdopodobne jest, że Telegram zapewni znacznie wyższy zwrot z inwestycji posiadaczom tokenów w porównaniu do WeChat.

Przewidywane marże zysku netto Telegramu będą wyższe niż w przypadku WeChat, zapewniając posiadaczom tokenów wysoki zwrot z inwestycji. TON Coin może wygenerować do 422 USD przychodu na 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie do 2022 r., w porównaniu z przychodami WeChat Pay w wysokości 5,1 mld USD na 900 mln.

Szacuje się, że inwestorzy, którzy uczestniczyli w Telegram ICO, odniosą znaczne korzyści z przewidywanej podwyżki ceny rynkowej tokena Grama, ponieważ ich udział w ICO przełoży się bezpośrednio na Gram tokeny.

Telegram, w przeciwieństwie do wielu sieci społecznościowych, jest organizacją non-profit i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ich stronie internetowej finansuje się obecnie dzięki darowiznom pochodzącym od założyciela i funduszom ICO na rozwój TON. Jeśli jednak model Telegramu, w porównaniu z Librą Facebooka, okaże się opłacalny, inne sieci społecznościowe mogą próbować uruchomić własną natywną kryptowalutę. Ponadto, jeśli obliczenia prognozowane w niniejszym studium przypadku okażą się dokładne, wówczas przychody z przetwarzania płatności spowodują powstanie zupełnie nowego strumienia dochodów. Obecnie w Internecie szeroko stosowany jest model reklamowy. Ten zupełnie nowy strumień przychodów, który nie będzie zależy już od reklam, sieci społecznościowych, aplikacji i stron internetowych, może oznaczać odejście od zarabiania na reklamach i przyjęcie radykalnie nowej wizji Internetu.