December 2, 2019

Hard fork Istanbul, nowa data i proponowane zmiany

Czym jest hard fork Ethereum

Ethereum hard forkEthereum (ETH), czyli druga pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta, dostępna również w portfelu Monfex, przygotowuje się do hard forka systemu, którego premiera była już kilkukrotnie przesuwana. Ethereum to platforma oparta na technologii Blockchain (podobnie jak Bitcoin), która jest wykorzystywana do zapisywania inteligentnych kontraktów. Kontrakty zapisywane są w jednym blockchainie, co z czasem prowadzi do jego wypełnienia. Przeprowadzenie hard forka, czyli inaczej rozgałęzienia jest więc konieczne, jest to moment, w którym występuje podział łańcucha. Samo zjawisko dotyczy najczęściej sytuacji, w której dwa bloki zostaną wydobyte w podobnym czasie i ciężko jest określić, który jest dominujący względem którego. Żeby to zrobić niezbędne jest określenie, który blok jest dłuższy. Dłuższy blok, z większą ilością zapisanych transakcji staje się dominujący wobec bloku krótszego. Następuje wtedy porzucenie krótszego bloku. Prowadzi to do utraty ważności i anulowania transakcji z krótszego bloku. Zjawisko takie jest zupełnie naturalne w sieci blockchain. Hard fork, w odróżnieniu od soft fork, nie jest zwykłą aktualizacją sieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, związaną z aktualizacją oprogramowania, hard fork wprowadza istotne zmiany do sieci, a stare bloki przestają być kompatybilne z siecią.

Hard forki, pomimo że występują naturalnie w sieci łańcuchów blockchain, mogą być również zaplanowanymi aktualizacjami systemu, ze względu na istniejące problemy sieci lub ze względów ekonomicznych. Zbliżający się hard fork Ethereum o nazwie Istanbul jest kolejnym hard forkiem sieci Ethereum, który jest jednym z wydarzeń na zaplanowanej mapie drogowej dojścia do systemu Ethereum Serenity lub Ethereum 2.0.. Data hard forka Istanbul była już kilkakrotnie przesuwana. Najpierw Parity Technologies, czyli firma stojąca za wprowadzeniem aktualizacji sieci Ethereum przesunęła wdrożenie na 6 września, później w okolice 2 października. 20 listopada podano do wiadomości nową planowaną datę wprowadzenia aktualizacji. Będą to najprawdopodobniej okolice 7 grudnia, o czym możemy przeczytać na blogu Ethereum w oświadczeniu Hudsona Jamesona, który zajmuje stanowisko Community Leader w Fundacji Ethereum, Będzie to drugi hard fork sieci w tym roku po Konstantynopolu, którego data również była wielokrotnie przesuwana, a ósmy w ogóle. Hard fork Istanbul, po hard forkach Bizancjum i Konstantynopol to kolejny krok we wdrażaniu aktualizacji Metropolis, która jest obecną wersją systemu Ethereum. Na czerwiec 2020 został zaplanowany hard fork Berlin, a następnie Londyn, którego data nie została jeszcze podana do informacji. Wszystkie te hard forki mają doprowadzić do wprowadzenia aktualizacji Serenity, lub inaczej Ethereum 2.0. Będzie to oznaczać znaczące konsekwencje dla użytkowników Ethereum, przede wszystkim w zmianie sposobie wydobywania coina. Każdy hard fork i aktualizacja systemu wpływa znacząco na handel kryptowalutami, który odbywa się na giełdach kryptowalut. Dzięki śledzeniu najnowszych informacji na ten temat, dostępnych m.in. na blogu Monfex, możemy przygotować się na odpowiednie decyzje finansowe, a dzięki instrumentom finansowym, takim jak dźwignia, zarabiać na nawet małych wahaniach kursów kryptowalut na stronie Monfex.

Zmiany wprowadzone przez Istanbul

Hard fork Istanbul ma poprawić funkcjonalność  sieci oraz jej bezpieczeństwo. Kolejny zaplanowany hard fork - Berlin, ma być ważnym krokiem ku przejściu z proof-of-work na proof-of-stake. Oczekiwaną zmianą jest również korekta sposobu kopania kryptowalut i rezygnację z ASICów. ASIC, wprowadzony przez firmę Bitmain, służący do wydobywania Etherów wszedł na rynek w kwietniu 2018 roku. Używanie ASICów, zdaniem deweloperów platformy Ethereum wpływało niekorzystnie na sieć górnictwa Etherów i zagraża bezpieczeństwu platformy. W związku z tym, na spotkaniu developerów  Meet Up 52 na początku stycznia 2019 roku ustalono zmianę algorytmu z proof-of-work na Programmatic-Proof-of-Work, co ma zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo systemu. Początkowo już hard fork Istanbul miał uwzględniać tę zmianę, jednak najprawdopodobniej będzie to część kolejnego oczekiwanego hard forku. Wykorzystanie Programmatic-proof-of-work jest fazą przejściową między PoW a PoS.

Ponadto, planowana zmiana ma obniżyć koszty tzw. Gaz (czyli całkowitego kosztu transakcji na Ethereum) oraz zwiększenie kompatybilności z ZCashem. Ponadto, użytkownicy Aragonu, kryptowaluty opartej na blockchainie Ethereum.

Wśród użytkowników panuje też przekonanie, że deweloperzy zamiast wprowadzać zmiany w sieci przy pomocy hard forków, które pociągają ze sobą każdorazowo duże zmiany dla użytkowników, mogliby wprowadzać częstsze i mniejsze zmiany czyli tzw. podejście EIP-centryczne (EIP- Ethereum Improvement Proposal). Rozwiązałoby to też problem ciągłego przesuwania daty premiery nowych aktualizacji, ze względu na konieczność akceptacji poszczególnych EIP.

W przypadku Istanbulu w sumie przedstawiono 38 EIP, które zostały sklasyfikowane przez deweloperów jako pożądane i w pełni gotowe do implementacji, pożądane ale jeszcze nie nie przygotowane do wejścia do hard forka lub niepożądane, czyli te z zaproponowanych EIP przez użytkowników, które zostały odrzucone przez deweloperów. Spośród 38 EIP, gotowych do wdrożenia w hard forku Istanbul jest 6. Duża część została przesunięta do czerwcowego hard forku  Berlin, który wygląda na to, że będzie dużo bardziej rewolucyjny niż ten planowany na grudzień.

Przyjęte EIP z Istanbulu to m.in

EIP-152, który wpłynie na kompatybilność Ethereum z ZCashem i umożliwi interoperacyjność między dwoma łańcuchami,

EIP-1108, który obniża koszt transakcji na Ethereum czyli gazu, co pomoże rozwiązać problemy ze skalowalnością Ethereum,

EIP-1884, to zmiana która budziła chyba największe kontrowersje. Polegać ma na przeszacowaniu wybranych kodów (wykonaniu inteligentnych kontraktów) w celu „uzyskania właściwej równowagi między wydatkami na gaz a zużyciem zasobów” - była to propozycja przedstawiona przez Martina Holsta Swenda, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w Ethereum.

EIP-1344, który ma na celu dodanie unikalnego kodu każdej operacji, a co za tym idzie unikalnego identyfikatora każdego łańcucha blockchainowego. Dzięki temu mowy będą mogły śledzić łańcuch, w którym zostały umieszczone. Ma to na celu zwiększenie odporności systemu Ethereum na powtarzanie kodów

EIP-2028 - który ma poprawić skalowalność sieci

EIP-2200 - czyli wdrożenie metody pomiaru gazu netto, co zmniejszy niektóre koszty i wprowadzi nowe funkcje przechowywania umów.

W drodze do budowy Serenity

Pomimo, że w hard forku Istanbul nie uwzględniono kilku ważnych EIP, które nie były gotowe do implementacji i zostały przesunięte do hard forku Berlin, jest to ważny krok w kierunku realizacji projekty Serenity, czyli Ethereum 2.0., który jest całkowicie nową generacją protokołu. Przejście do Serenity będzie największą modernizacją kryptowaluty w historii ponad dekady istnienia blockchainu. Nie tylko zmieni się proces kopania z proof-of-work na proof-of-stake, który zdecydowanie poprawi możliwości tzw. shardingu, czyli rozbijaniu większych baz danych na mniejsze co poprawia efektywność, ale również zmianie ulegnie core kryptowaluty. Wirtualny silnik EVE zostanie zastąpiony eWASM, który uwzględnia elementami kwantowe i gwarantuje zdecydowane polepszenie przeżywalności sieci.

Wprowadzenie Ethereum 2.0 z pewnością jest ważnym wydarzeniem wpływającym na handel kryptowalutami, dlatego o wszystkich aktualizacjach będziemy informować na bieżąco na blogu Monfex.