March 11, 2020

Bonus od Spółki Monfex

Bonus od Spółki Monfex
  • Wypłata środków z konta jest możliwa po osiągnięciu wolumenu  handlu, w 10 000 razy przewyższającego sumę bonusu. Jeżeli środki zostaną wypłacone przed osiągnięciem niniejszego warunku, całość bonusu musi zostać zwrócona (łącznie z zarobkiem, otrzymanym przy pomocy bonusu), a rachunek zostanie zamknięty. Rozliczenie wolumenu dokonywany jest z uwzględnieniem dźwigni.
  • Bonusy są naliczane po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dla potwierdzenia osobowości klienta dokumentów.
  • Przy odrobieniu bonusu nie uwzględnia się wolumen transakcji, otwartych w przeciwnych kierunkach oraz transakcji, trwałość których jest mniejsza, niż 3 minuty,
  • W przypadku posiadania przez klienta dwu lub więcej kont w Spółce oraz przelewu środków pieniężnych (łącznie z m.in. bonusami, które nie zostały jeszcze odrobione) z jednego lub więcej takich kont na konto Klienta, na którym istnieje ryzyko nastąpienie trade-out, taki przelew środków pieniężnych będzie traktowany jako bonus i wymaga odrobienia zgodnie ze standardowymi warunkami.
  • W przypadku przedstawienia Klientowi bonusu zaliczkowego w celu zapobiegania trade-out na koncie Klienta oraz blokowania otwartych pozycji Klienta, przy następnym zamierzeniu Klienta dokonać wypłatę środków pieniężnych przed wykonaniem warunków odrobienia przedstawionego przez Spółkę bonusu zaliczkowego, suma zablokowanych pozycji Klienta będzie traktowana jako przedstawiony przez Spółkę bonus i wymaga odrobienia zgodnie ze standardowymi warunkami.
  • W przypadku braku aktywności na koncie handlowym przez ponad 3 miesiące Spółka ma prawo na debetowanie środków bonusowych.
  • W przypadku wystąpienia działalności podejrzanej, związanej z odrobieniem lub wykorzystaniem bonusu, bonus może zostać wycofany, a wynik handlowy anulowany.
Dla wyjątkowych klientów są dostępne większe bonusy. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się ze swoim managerem.Obliczenie wolumenu jest dokonywane z uwzględnieniem dźwigni.