Wybieranie ram czasowych dla wsparcia i oporu

Wybieranie ram czasowych dla wsparcia rysowania i oporu

Rynek często może działać szybko, działając w nieoczekiwany sposób i wbrew intuicji. Jednym z najlepszych sposobów upewnienia się, że masz pojęcie o dużym obrazie, a nie tylko reagujesz na każdy skok lub spadek na rynku, jest zwrócenie uwagi na ramy czasowe, w których handlujesz. Załóżmy na przykład, że prowadzisz dzień, w którym chcesz szybko wykonać wiele transakcji, więc możesz skoncentrować się na wykresie krótkoterminowym, takim jak wykres 4-godzinny.

Na tym wykresie możesz zauważyć wzrost trendu wzrostowego i wyraźnie zauważyć, jak kształtują się poziomy wsparcia i oporu. Może to oznaczać, że chcesz kupić - ale co, jeśli się mylisz? W takim przypadku dobrym pomysłem jest pomniejszenie, aby zobaczyć ogólny obraz, do wykresu 1-dniowego. Może to świadczyć o tym, że twoje instynkty opierają się na pieniądzach - cena stale rośnie przez cały dzień bez śladu korekty. Lub może pokazać coś przeciwnego - że 4-godzinny skok w rzeczywistości tylko dotyka oporu na wykresie 1-dniowym i że możesz powstrzymać się od działania zgodnie z instynktem.

Możesz także użyć ram czasowych w odwrotny sposób, na przykład, aby ustawić określone punkty wejścia. Skalując wykres 4-godzinny do wykresu 1-godzinnego, uzyskasz bardziej szczegółowe informacje na temat tego jak zachowują się teraz ceny, i umożliwisz ukierunkowanie konkretnej linii trendu. Nie skupiaj się na otwarciu miliona wykresów - znajdź kilka ram czasowych, w których czujesz się komfortowo, i użyj ich, aby upewnić się, że twoje instynkty są prawidłowe przed przejściem do transakcji.

Ustalanie poziomów wsparcia i oporu

Oznaczając poziomy wsparcia i oporu, zawsze warto zacząć od poziomów „kluczowych”. Kluczowe poziomy to te, kiedy rynek dotknął, a następnie przeszedł przez dany poziom. Poziom kluczowy został przetestowany co najmniej dwa razy i stanowi punkt zwrotny. Poniżej możesz zobaczyć przykład kluczowego poziomu na wykresie dziennym BTC / USD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Po obniżeniu poziomów kluczowych możesz zacząć identyfikować poziomy krótkoterminowe. Testuje się również poziomy krótkoterminowe, zwykle w zakresie „kluczowych”, ale łatwiej je przełamać. Poniżej znajduje się przykład zidentyfikowanych poziomów kluczowych i krótkoterminowych - niebieski oznacza poziomy kluczowe, a czerwony oznacza poziomy krótkoterminowe. Pamiętaj, że wsparcie i opór nie muszą być dokładną wartością - może także reprezentować bardziej niewyraźny zakres lub strefę cen, którą rynek wielokrotnie testuje.